Palvelut

Mitä sinun tulee tietää aloittaessasi verkkoliiketoiminnan?

21.10.2020 | Palvelut, Uutiset

Pohditko verkkokaupan aloittamista?

Kulutustottumusten muuttuessa on yritysten paras pysyä perässä. Juuri nyt liiketoiminta heikosti toimivilla verkkopalveluilla on uhka pelissä mukana pysymiselle. Ulkoisten paineiden lisäksi megatrendit kuten dataliiketoiminta, AI-tekoäly, koneoppiminen tai API-talous laittavat helposti pidempäänkin koulunpenkkiä kuluttaneen pään pyörälle tulevaisuutta suunniteltaessa.

Sinä tiedät parhaiten mitä asiakkaasi arvostavat tarjoamissasi tuotteissa ja palveluissa. Yrityksessäsi on tieto mitä liiketoimintasi tarvitsee menestymiseen. Se miten saatavilla olevaa tietoa hyödynnetään, voidaan toteuttaa miljoonalla mahdollisella tavalla – hienoista ja kalliista ratkaisuista nopeisiin, halpoihin ja helppoihin. Jatkuvan muutoksen aikana investointi jäykkään teknologiaan tai kumppanuuteen voi olla esteenä vastata asiakastottumuksien muutokseen.

Tuotetiedonhallinta on avainelementti verkkoliiketoiminnalle

Verkkoliiketoiminnassa ja verkkokaupassa oikeat valinnat ovat kriittisiä. Asiakkaalle tulee pystyä tarjoamaan sopivaa tuotetta tai palvelua. Lisäksi asiakkaat saavat ja osaavat vaatia jatkuvasti enemmän ja älykkäämpää tietoa tuotteistasi. Monet yritykset eivät tiedä tai tarjoa vastauksia moniin esitettyihin kysymyksiin. Usein kysytyt kysymykset FAQ ovat useimmiten hyödyttömiä oikean tiedon saamiseksi. Sinun on tiedettävä kaikki yksityiskohdat ja tuotetiedot tuotanto- ja valmistusketjusta lähtien.

Kuuntele asiakasta monikanavaisesti ja hyödynnä opittua

Vuorovaikutteisuuden toteuttaminen useaan kanavaan kannustaa asiakkaan antamaan kehittämiseen ja menestykseen tarvittavaa palautetta. Viestinnän merkitystä ei voi väheksyä. Mitä pidemmälle asiakaspolun sitouttamisketju pystytään automatisoimaan sen arvokkaammaksi, se muodostuu liiketoiminnalle. Asiakkaalta saatavaa palaute on arvokasta yrityksen omaisuutta, jota tulee osata hyödyntää tehokkaasti sekä oikein.

Tunnista verkkokaupan asiakaskokemus ja analysoi

Jokainen liiketoiminta perustuu kuitenkin ihmisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. Asiakaspalvelu ei voi olla kylmä mekaaninen prosessi. Hyvä asiakaskokemus saadaan aikaiseksi älykkäällä henkilökohtaisella keskustelulla. Keskustelusisällöistä tulee tunnistaa todelliset huolenaiheet, käyttäytymisen ajurit, ostopäätöksen tekopisteet ja tunnetilat ostovaiheessa.

Tiedon hyödyntäminen verkkoliiketoiminnassa

Eri järjestelmillä kerätyistä tiedoista, niiden avulla saaduista ideoista ja oivalluksista saadaan todellinen hyöty tuomalla ne osaksi päivittäistä liiketoimintaa. Tietoa tulee käyttää suunnittelun apuna ennakoimaan tulevia asiakasvaatimuksia. Välittömiä tuloksia on saatavissa.

  1. Ostoprosessin nopeuttaminen lisäämään transaktioita
  2. Oikeiden tuotepakettien, kannustimien, alennuksien, lisäominaisuuksien tarjoaminen
  3. Henkilökohtaisemman ja räätälöidymmän kokemuksen tarjoaminen
  4. Varastonhallinnan ja ostoprosessien tehokkuuden lisääminen
  5. Tuotannon ja tarjonnan sovittaminen vastaamaan tarkemmin asiakkaan toiveita

Tavoitteena on oppia tuntemaan asiakkaasi ja nostaa verkkoliiketoimintasi arvoa asiakkaalle. Sitoutumalla asiakkuuteen johdonmukaisesti olet tärkeä asiakkaalle, jolloin on mahdollisuus lisätä myös myyntiä.

Verkkoliiketoiminta tarvitsee luotettavan kumppanin & teknistä osaamista

IT-kumppanin osaaminen mahdollistaa kaivattua verkkoliiketoiminnan helppoutta, luotettavuutta ja toimivuutta. Kaikkea ei tarvitse tehdä tai osata heti itse. Kaikkeen meilläkään ei ole ratkaisua tai kumppania valmiina, mutta tunnemme monien vuosien kokemuksella millaisilla palveluilla sinun kannattaa lähteä kehittää verkkoliiketoimintaa. Varmista investoinnillesi pikainen takaisinmaksuaika ROI luotettavan kumppanin neuvonnalla ja opastuksella.

Tartu kuitenkin toimeen heti, toimiva verkkoliiketoiminta saattaa tarjota hyvän lisäsiivun liikevaihtoosi jo pian!

Verkkoliiketoiminnan monikanavaisen systeemin kehittämiseen ja ylläpitoon tarvitaan luotettava kumppani. Verkkoliiketoimintaan kuuluvat verkkokaupan lisäksi taustajärjestelmät (ERP), prosessit, tuotetiedonhallinta, markkinointikanavat, sosiaaliset mediat, maksujärjestelmät, logistiikka, asiakaspalvelukanavat, taloushallinto jne. näiden viemiseen automatisoidulle tasolle vaaditaan kumppanilta liiketoiminnan ymmärtämisen lisäksi kokonaisarkkitehtuurien teknistä osaamista.

Artikkelin avainsanat

Palvelut

Lue case-esimerkkejä mitä muuta IT-palvelusopimus mahdollistaa.

Ideal-Keittiöt vei keittiösuunnittelun pilveen

Ideal-Keittiöt vei keittiösuunnittelun pilveen

Toimivan keittiön toimittaminen vaatii toimivan suunnitelman. Suunnitelmien toteuttaminen tulee olla keskeytymätöntä sekä järjestelmien on skaalauduttava sesonkien mukaan. Suunniteltaessa tulevaisuuden ratkaisua yhdessä...