Palvelut

FSP Finnish Steel Painting Oy – luotettavaa kumppanuutta

20.12.2020 | Palvelut

FSP Finnish Steel Painting kanssa yhteistyömme on alkanut vuosituhannenvaihteen alusta tiivistyen vuosien saatossa luotettavaan kumppanuuteen.

Teollisen pintakäsittelyn toimialalla toiminta-alueen kattaessa pohjoismaat, Viron ja Puolan vaaditaan IT-kumppanilta ketterää ja luotettaa palvelua. Helpdesk palvelee sujuvasti FSP:tä lukuisilla toimipaikoilla paljon liikkuvaa henkilöstöä useammalla kielellä. Liikkuva työ toimipisteiden olosuhteiden kanssa nostaa käyttäjien laitteiden vaatimuksia normaalista toimistotyönteosta. FSP:lle toimitamme IT-palvelusopimuksen mukaisesti elinkaaren hallintamallilla HP Elite malliston tuotteita kansainvälisellä tukipalvelulla. Yhdessä IT-palvelusopimukseen sisältyvän Automate ja Manage palveluiden kanssa laitteissa on aina ajantasaiset päivitykset toimintaympäristön tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Marja-Liisa Pyysalo - FSP Finnish Steel Painting Oy - luotettavaa kumppanuutta

Liikkuva työssä vaaditaan tehokkaat digitaalisen yhteistyön mahdollistavat työkalut. Office 365 Sharepoint ja Teams, palveluiden avulla mahdollistetaan työn tekeminen turvallisesti paikkaa katsomatta. IT-Palvelusopimuksen asiantuntija ja koulutuspalveluiden avulla olemme löytäneet oikeanlaiset toimintamallit palvelemaan FSP:n liiketoimintaa.

IT-palvelusopimuksen palvelusuunnitelmaa, palvelunlaadun mittareita ja palvelusisältöä tarkastellaan jatkuvan suunnittelun periaatteella yhdessä FSP:n tietohallintopäällikön Marja-Liisa Pyysalon ja digitaalisista ratkaisuista vastaavan kehityspäällikön Rauli Yrjänän kanssa

Marja-Liisa Pyysalo - FSP Finnish Steel Painting Oy - liikkuvan työn edut

Palvelukykymme, asiakaspalvelun toimivuus ja laadulle asetettujen tavoitteiden toteuttaminen nähdään menestyksekkään kumppanuuden mahdollistajana. Vastaamme haasteeseen olemalla jatkossakin nopeampi, joustavampi, laadukkaampi ja asiantuntevampi.

FSP Finnish Steel Painting on yksi Euroopan suurimmista teollisen pintakäsittelyalan yrityksistä. Palveluksessamme on yli 200 alan ammattilaista ja liikevaihtomme on noin 22 M€.

Tarjoamme teollista pintakäsittelyä sekä siihen liittyviä asiantuntija- ja lisäarvopalveluita. Palvelumme kattaa pintakäsittelyprosessin tuotteen koko elinkaarelta – olosuhteiden määrittelystä pintakäsittelyyn ja sen tarkastuksiin, aina takuun jälkeiseen kunnossapitoon saakka. Ajatuksenamme on tarjota palvelua avaimet käteen -periaatteella, jolloin asiakkaamme pystyvät keskittymään täysin omaan ydinosaamiseensa.

Marja-Liisa Pyysalo - FSP Finnish Steel Painting Oy - Office 365

Noudatamme tarkasti laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja terveysvaatimuksia (QHSE). Osoituksena tästä toimintamme on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -standardein.

Palvelut

Lue case-esimerkkejä mitä muuta IT-palvelusopimus mahdollistaa.

Automaatiot ja sovelluskehitys

Automaatiot ja sovelluskehitys

Tarjoamme kattavia asiantuntija- ja sovelluskehityspalveluita Microsoft Power Platform -alustalla, joka sisältää Power BI:n, Power Apps:n, Power Automate:n ja Power Virtual Agentsin. Palvelumme keskittyvät liiketoiminnan prosessien automatisointiin, sovelluskehitykseen ja datan analysointiin.

Moderni työ

Moderni työ

Tarjoamme kattavia palveluita, joiden avulla organisaatiot voivat ottaa käyttöön ja kehittää modernia, turvallista ja tehokasta työympäristöä Microsoft 365 -ratkaisujen avulla. Palvelumme kattaa strategisen suunnittelun, oikeiden työkalujen valinnan, tietoturvan, IT-infrastruktuurin, koulutuksen, muutosjohtamisen, kehityksen ja jatkuvan tuen sekä hallinnan osana IT-palvelusopimustamme.

Tietoturva

Tietoturva

Tietoturvaongelmat aiheutuvat pääsääntöisesti huonosta suunnittelusta ja inhimillistä virheistä kuten kaikki muutkin katastrofit.
Tietoturvaa ei rakenneta onnistuneesti ainoastaan teknologialla. Toimivan kokonaisuuden aikaan saamiseksi tarvitaan ihmisiä, sovittuja toimintatapoja ja teknologiaa.