Asiakastarinat

IT-ratkaisujen joustava ja asiakaslähtöinen kumppanuus

22.10.2020 | Asiakastarinat

Plusverkot ovat olleet FSP Finnish Steel Painting Oy:n yhteistyökumppani yli 20 vuotta. Haastattelimme FSP:n hallintojohtaja Marja-Liisa Pyysaloa, mitä pitkäikäinen yhteistyö Plusverkkojen kanssa heille merkitsee.

– IT on tänä päivänä erittäin merkittävässä osassa yrityksen toimintaa. Etenkin, kun toimipisteitä on useilla paikkakunnilla Suomessa sekä ulkomailla. Käytännössä kaikki yrityksen toiminnot tukeutuvat nykyään sähköiseen tiedon jakamiseen. Toiminnanohjausjärjestelmä, laskutukset jne. Myös helppo yhteydenpito monelle paikkakunnalle on oleellista, ja se mahdollistuu niin ERPin kuin intranetin ominaisuuksien kautta. Myös sitä Plusverkot on ollut mukana kehittämässä.

Marja-Liisa Pyysalo - FSP Finnish Steel Painting Oy - luotettavaa kumppanuutta

Mitä odotatte tulevaisuuden IT-ratkaisuilta ja miten ne kehittyvät teidän toimialalla?

– Tulevaisuudessa IT tulee syrjäyttämään vahvasti tuottamatonta työtä. IT- ja IoT-ratkaisut tulevat yleistymään ja ottamaan työstä enemmän jalansijaa. Monet asiat automatisoituvat. Meillä on parhaillaan toiminnanohjausjärjestelmän päivitys menossa, ja pikku hiljaa aloittelemme IoT-projektia.

IoT luo rajattomat mahdollisuudet kehittää yrityksen toimintaa. Tarkoituksena on etsiä ja kartoittaa mahdolliset tarpeet, joissa ratkaisuja voidaan hyödyntää. Hyvänä esimerkkinä toimii lämpötilan jatkuva tarkkaileminen maalaamoissa. Tähän asti se on tehty työntekijän toimesta kirjaamalla lämpötiloja tietokantaan useamman kerran päivässä. Jatkossa lämpötilan seuraaminen voidaan automatisoida. Näin lämpötiladata on reaaliaikaista ja helposti hyödynnettävissä, ja työntekijän aika jää tärkeämpiin asioihin.

Marja-Liisa Pyysalo - FSP Finnish Steel Painting Oy

Mitkä ovat olleet IT projektien kokemukset – mikä on toiminut ja mikä ei?

– Usein tällaisten projektien aikataulutus tuntuu olevan haaste, mutta toistaiseksi suunnitellut aikataulut ovat meillä pitäneet ja projektit ovat menneet hyvin.

Mikä IT palveluiden toiminnassa on tärkeintä?

– Toimintavarmuus, luotettavuus, tietoturvallisuus ja helppokäyttöisyys. Integrointimahdollisuudet eri sovellusten välillä ovat erittäin tärkeitä. Järjestelmän käyttöönotossa tulee aina huomioida henkilökunta ja mahdollinen muutosvastarintakin työn muuttuessa. On hienoa, ettei asiakkaan ei tarvitse ymmärtää kaikkea teknisestä puolesta, Plusverkot hoitaa sen.

Millaista yhteistyö Plusverkkojen kanssa on ollut?

– FSP:llä on vuosikymmeniä kestänyt yhteistyö Plusverkkojen kanssa. Tänä aikana tietotekniikka on muuttunut todella paljon. Heidän kanssaan on on ollut helppo edetä ajassa ja kehittää meille aina sopivia ratkaisuja.

Mikä on Plusverkkojen toiminnassa erilaista tai erityistä teidän kannalta?

– Plusverkot on ollut meille sopivan kokoinen kumppani. He ovat alusta alkaen tunteneet yrityksemme toimintatavat ja olemme voineet yhdessä luoda tarvitsemiamme ratkaisuja. He ovat auttaneet kehittämään tiedonhallintaamme ja tietoturva-asioita. Tietosuoja ja tietoturva on erittäin tärkeitä asioita yrityksissä. He ovat olleet mukana jopa laitehankinnoissamme.

Mikä tekee teistä tyytyväisen Plusverkkojen asiakkaan?

– Ehdottomasti joustava toiminta. He ovat olleet meille luotettava, pitkäaikainen kumppani. Plusverkoilla palvelu on asiakaslähtöistä. Heidän palvelut ja ratkaisut ovat olleet laadukkaita, ja niin aikaa kestäviä kuin tällä alalla voi olla. Nykyisten IT-ratkaisujen myötä henkilökunnallamme on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen toimintaan.

Ehdottomasti joustava toiminta. He ovat olleet meille luotettava, pitkäaikainen kumppani.
Marja-Liisa Pyysalo IT-päällikko

FSP Finnish Steel Painting Oy

Artikkelin avainsanat

Lisää menestystarinoita